sobota 7. júla 2007

DIABOL MEDZI NOTAMI

Diabol medzi


notami


NEZAHRÁVAJ SA KYM MÁŠ ČAS, LEBO POTOM MOŽE BYŤ UŽ NESKORO


V hudobných nahrávkach, ktoré provokovajú k násiliu, samovraždám, užívaniu drog, uctievaniu diabla.

Aký je však skutočný rozmer tohto javu?

Naozaj existuje satanistický rock, alebo ide len o výmysel?

Na problém satanistickej rockovej hudby existujú názory, ktoré by sme mohli rozdeliť na dva protichodné postoje: skeptický a katastrofický. Zástancami katastrofického postoja sú tí, ktorí vidia diabla všade navôkol. Rockovú hudbu považujú za čisto satanistickú a chceli by potlačiť každý moderný prejav. Skeptici naopak obdivujú svoje hudobné idoly až tak, že odmietajú o nich diskutovať. Neprijímajú kritiku a majú tendenciu ospravedlňovať každú rockovú výtržnosť odvolávajúc sa na „slobodu prejavu“. Oba protichodné postoje však majú čosi spoločné: chýba im objektívny pohľad a hĺbkový ponor do problému. Z tohto dôvodu sa stáva, že často upadnú do mylného nadsadenia problému alebo do rebelantskej redukcie. Fenomén rockovej hudby nemožno umelo nafukovať, ale ani podceňovať. Potrebné je analyzovať ho vo svetle skutkov, čím sa predíde povrchnému hodnoteniu alebo extrémizmu.

Prvý znak

Prvý nesmelý odkaz na satanizmus sa objavil na obale jednej z najslávnejších platní v histórii rockovej hudby Sergeant Pepper‘s Lonely Hearts Club Band od skupiny Beatles (1967). Na obale albumu sa objavilo mnoho známych osobností – Karl Marx, Stanley a Oliver, Marlon Brando, Bob Dylan a ďalší. V tom čase bubeník Ringo Starr povedal: „Chceli sme dať dohromady tváre osôb, ktoré máme radi a ktoré obdivujeme.“ Spomedzi nich sa vľavo hore vyníma podobizeň zhrbeného muža.

Je to anglický okultista Aleister Crowley (1875 – 1947), otec moderného satanizmu a inšpirátor väčšiny súčasných ezoterických skupín.

Crowleyovo heslo „Rob, čo chceš“ vyzývalo užívať si život bez hraníc a morálnych noriem, v ustavičnom hľadaní osobného uspokojenia a egoistického pôžitku.

Podľa tohto anglického okultistu má človek právo postaviť sa na miesto Boha a sám si zvoliť zákony vlastného života.

V rockovom prostredí 60. rokov, s prebúdzajúcim sa záujmom o ezoteriku, považovali Crowleya za osobnosť, ktorá bola „v móde“. Oceňovali ho za jeho prirodzený sklon porušovať a prestupovať zákony a všeobecné platné normy a tiež za jeho výzvy odmietať každú zhora danú normu.

Pravdepodobne z týchto dôvodov ho Beatles zaradili na obálku svojej najslávnejšej platne.

Nádych ezoteriky

V 70. rokoch sa rocková hudba, obohatená o ďalšie tóny, začala rýchlo rozmáhať. Zrodil sa hard rock (tvrdý rock), charakteristický metalovými zvukmi, elektrickými gitarami a mocnými hlasmi. K priekopníkom tohto štýlu patria Angličania z kapely

Led Zeppelin, ktorú považujeme za prvú v histórii vzťahov medzi hudbou a satanizmom.

Šéf skupiny Led Zeppelin, gitarista Jimmy Page,

bol húževnatým zástancom učenia Aleistera Crowleya SATANISTU

Jimmyho záujem o anglického okultistu prerástol do takej miery, že zbieral všetky jeho predmety osobnej potreby: knihy, rukopisy, klobúky, zošity, ba i tuniky, ktoré Crowley používal počas rituálov. Page dokonca býval v Crowleyovom dome.

Led Zeppelin sú prvou rockovou kapelou, ktorá použila satanistické symboly na obálku platne. Na ich albume s názvom IV. nachádzame magický prvok, ktorý sa všeobecne používal pri satanistickom rituáli.

Ďalší odkaz na satanizmus obsahuje album III. Vedľa názvu platne dal Jimmy Page napísať spomenuté motto Alestera Crowleya Rob, čo chceš. Na otázku novinára, ktorý si žiadal objasniť spomínané heslo, rocková hviezda odpovedala: „Bol to môj nápad. Má to však príliš dlhú históriu, o ktorej sa teraz nemám čas zmieňovať.

Úmysel bol dať obálke malý ezoterický nádych. Mysleli sme si, že to nikto nezbadá.“

Jasný satanizmus

V 80. a 90. rokoch sa rocková hudba čoraz viac pritvrdzovala, čím dala podnet na vznik heavymetalového prúdu (tzv. ťažký metal). A práve v tomto hudobnom prúde sa satanizmus prejavil celkom otvoreným a jednoznačným spôsobom – používaním ezoterickej tematiky v textoch piesní a na grafickom spracovaní obalu platní.

K najreprezentatívnejším skupinám patria Dáni z Mercyful Fate. Jedna ich pieseň, Don‘t break the Oath, reprodukuje formulu skutočnej, pravej prísahy diablovi:

„Pobozkám capa a prisahám, že svoju myseľ, telo a dušu bez výhrad zasväcujem nášmu pánovi Satanovi, aby som pracoval pre jeho plány.“

Rovnakého zamerania sú aj Deicide, ktorých šéf,

Glen Benton, dospel do takého štádia, že sa dobrovoľne nechal zapáliť na obrátenom kríži, ochraňujúc si získané popáleniny bez ošetrenia.

Kríž zobrazený „hlavou dolu“, ktorý predstavuje Antikrista, je typickým satanistickým symbolom a objavuje sa na mnohých rockových platniach.

Spomedzi talianskych skupín treba spomenúť skupinu Death SS, vedenú spevákom Stevom Sylvesterom a gitaristom Paulom Chainom.

Na ich platni Black Mass (Čierna omša) je do najmenších detailov opísaný satanistický rituál slávený o 23. hod. v jednom odkonsekrovanom kostole.

V piesni, podľa ktorej nazvali celú platňu, sa spieva: „Krk dieťaťa bude odrezaný na tele strigy. Zmiešaj jej krv s jeho semenom a začleníš sa do čiernej armády.“

Rúhania a urážkyZvlášť nepríjemné sú obaly platní s rúhavými a protikresťanskými obrazmi. Najväčšmi zasiahnutý je, samozrejme, Ježiš Kristus, ktorého zobrazujú v najrozličnejších podobách:

rozštvrtený (Mortuary a Deicide), predierkovaný (Messiah), alebo použitý ako funda na vystrelenie projektilu (Celtic Frost).


Najzdrvujúcejšie je zobrazenie na obálke skupiny Torr, kde je Ježiš zobrazený ako rozkladajúca sa mŕtvola na kríži. Výber nie je náhodný.

Zobrazenie chce povedať, že Ježiš nevstal z mŕtvych.

Aj samotné názvy hudobných skupín obsahujú rúhavé prvky.

Príkladom je fínska skupina Impaled Nazarene, v preklade

„Nazaretský narazený na kôl“.

Je tu aj poľská skupina Christ Agony (Kristova agónia), turínska skupina Burn The Crucifix

(Spáľ kríž) a newyorská Fallen Christ (Úpadok Krista).

Neuveriteľné však je, že tieto skupiny namiesto toho, aby boli cenzurované, tešia sa podpore mnohých hudobných kritikov.

Hudba proti životu

K výtržnostiam niektorých rockových kapiel nepatrí len uctievanie diabla.

Témy, ktoré sa v textoch piesní pravidelne opakujú, sú vyvyšovanie, velebenie samovraždy a eutanázie.

Niektorí speváci celkom otvorene vyzývajú poslucháča k samovražde, hovoria mu, že život je smutný, svet odporný a nemá cenu zostávať na zemi.


Odstrašujúcim príkladom tejto „hudby proti životu“ je pieseň Suicide solution(Riešenie samovraždou)

Od Ozzyho Osbourna. V jednej časti textu piesne možno nájsť skryté posolstvo, ktoré vyzýva poslucháča zastreliť sa: „Ach, nikto, iba Ty v skutočnosti vieš, kde sa nachádza.

Ty ho máš! Prečo? Skús to! Vezmi pištoľ a skús to! Vystrel! Vystrel! Vystrel!“


Na vnútornej strane obálky jednej platne Christiana Deatha je francúzsky nápis L‘invitation au siucide (Pozvánka na samovraždu). Platňa Stained class od Judasa Priesta zobrazuje hlavu prerazenú výstrelom z pištole.

Eutanázii je venovaná platňa Youthanasia od Megadeath, inšpirovaná prípadom Jacka Kevorkiana, prezývaného Doktor Smrť, lekára smutne presláveného „pomocou“

niekoľkým pacientom ukončiť život. Podľa Megadetha, eutanázia nie je nič iné ako metafora života.

Ak si môžeme vybrať, ako budeme žiť, prečo si nemôžeme vybrať, ako zomrieme?“ – povedal v jednom rozhovore.

Most k satanizmu

V posledných rokoch sa satanistická rocková hudba stala skutočnou módnou záležitosťou, ktorá sa vyjadruje prostredníctvom najextrémnejších hudobných prúdov, ktorých názvy hovoria jasnou rečou: death (smrť), black (čierny), grind (ničiť, roztrieštiť), doom (tragický osud, skaza). Niektoré kapely „citujú“ texty satanistov, aby takýmto spôsobom robili reklamu svojim nahrávkam, ale sú i takí hudobníci, ktorí majú úzke kontakty so sektami. Napríklad v USA početní rockoví umelci spolupracujú so Satanovou cirkvou. Patrí k nim aj King Diamond a kapela Acheron, snažiaca sa vykresliť satanizmus ako druh „alternatívneho náboženstva“, bezpečného, nie nebezpečného.

Z jednoduchého počúvania hudobných nahrávok možno vstúpiť do kontaktu s ezoterickým prostredím ako v prípade kapely Psychic Tv, ktorá založila Chrám psychickej mladosti. Záujemcovia o členstvo v sekte a jej fanúšikovia musia podstúpiť nechutný rituál magicko-sexuálneho charakteru.

Aj rockové časopisy istým spôsobom sprostredkúvajú kontakt so satanistickým prostredím. Jeden z najznámejších talianskych hudobných mesačníkov Flash uverejnil adresu americkej Satanovej cirkvi, pričom ju opísal ako „najdôveryhodnejšie a seriózne združenie, na ktoré sa môžu obrátiť milovníci a pestovatelia okultných teórií“. Článok sa končí jasnou výzvou na adresu čitateľov: „Ak si myslíte, že by vám pomohla znalosť satanizmu a ak sa chcete stať členom veľkej palety myšlienok, ktorým je satanistická filozofia, Satanova cirkev vás očakáva“.

Od rocku k znesväteniu

Myšlienka hudby, ktorá by pobádala praktizovať satanizmus, bola pred nejakým časom považovaná len za hypotézu. Niektoré skutočnosti z čiernej kroniky, ktoré sa udiali napríklad v Taliansku, svedčia o tom, že posolstvá a odkazy niektorých hudobníkov môžu mať zničujúce následky. Obzvlášť vtedy, ak ich prijíma psychicky labilná a ľahko ovplyvniteľná mládež.

Najznámejší je prípad Davide Zanottiho, mladého satanistu z mesta La Spezia, propagátora „nočných návštev“ na cintorínoch, počas ktorých zneuctievali náhrobky a kradli kosti a lebky. Chlapec, ktorý neskôr svoje činy oľutoval a odpykal si za ne trest, povedal „Ľutujem všetko, čo som robil. Nechal som sa strhnúť hudbou čierneho metalu (black metal), ktorú počúvam vyše desať rokov. Zvlášť texty niektorých nórskych a švédskych skupín, medzi nimi Mayhem, Darkthrone a Marduk, ma natoľko ovplyvnili, že som ich opakoval ako automat. (…)

Táto hudba, ktorú som počúval aj desať hodín denne, ma ovládla do takej miery, že som si neuvedomovalvážnosť svojho konania“.

Po Zanottiho vyznaní začala prokuratúra v La Spezia veľkú vyšetrovaciu akciu s názvom Operácia Diabol, počas ktorej sa podarilo odhaliť a obžalovať deväť mladých ľudí od 18 do 27 rokov. Obvinenia zneli: poškodzovanie a ničenie hrobov a náhrobkov, krádeže kostí a posvätných predmetov. Daniele Murgia, policajný inšpektor v La Specia, ktorý operáciu viedol, povedal: „Niť, ktorá spájala všetky tieto osoby v ich kulte zla, bola hudba čierneho metalu. Kontakty udržiavali nielen prostredníctvom korešpondencie, ale stretávali sa aj na koncertoch satanistického rocku“.

Násilie a rasizmus

Satanistický rock má v Taliansku za následok „iba“ zneuctievanie a znesväcovanie hrobov, náhrobkov a vykrádanie kostolov. V Nórsku, žiaľ, mal tento fenomén oveľa vážnejšie následky. Členovia niektorých rockových kapiel, zjednotení okolo myšlienkového prúdu Black Metal Mafia, zorganizovali teroristické atentáty na katolícke kostoly, čím transformovali svoju hudobnú nenávisť do skutočných vandalských činov.

V takejto rozžeravenej atmosfére nechýbali ani vraždy. Courit Grishnackh, spevák zo skupiny Burzum, bol odsúdený na 20 rokov väzenia za vraždu hudobníka Oystena Aarsetha, historického šéfa kapely Meyhem a jeho bývalého najlepšieho priateľa.

Podobný osud postihol aj Barda G. Eithuna, bubeníka z kapely Emperor: 14 rokov väzenia za vraždu.

Na pochopenie ducha, ktorý charakterizuje Black Metal Mafia, postačí vypočuť si niekoľko vyhlásení Counta Grishnacka:

Som hrdý na to, že som muž čistej bielej ariánskej rasy, že mám bielu ariánsku dcéru, ktorej matka je tej istej rasy. Som pyšný na moje modré oči, na moje tmavé blond vlasy a na moju bielu pokožku“.

Krok od satanizmu k rasizmu je veľmi krátky.

Nie náhodou, mnohé satanistické rockové kapely sú tiež antisemitské a ohrozujú ľudí farebnej pleti. Trey Azagtoth, gitarista z Morbid Angel, bez akýchkoľvek rozpakov potvrdzuje, že „objíma Hitlerovho ducha“. A Taliani zo skupiny Deviate Ladies, vášniví čitatelia Mein Kampf, sa vyhlasujú za „pestovateľov jedinej a vládnucej bielej rasy“.

Ukryté posolstvá

Ďalším javom, ktorý popri jasne definovanom satanizme vzbudzoval veľkú zvedavosť, je fenomén ukrytých posolstiev na platniach slávnych rockových hviezd.

Ide o techniku tzv. Backward masking process (postup spätného maskovania


využívanú mnohými hudobníkmi.

Skryté posolstvá sa nahrávajú v nahrávacom štúdiu opačne. Dajú sa dešifrovať, keď si nahrávku (zvyčajne platňu) pustíme odzadu.

Napríklad pri počúvaní piesne Led Zeppelin Stairway to heaven, budeme počuť hlas, ktorý hovorí: „

Hľa, môj sladký Satan, ktorého cesta ma nerobí smutným a na ktorej mocnosťou je Satan. On ťa bude rozvíjať, dá ti šesť, šesť, šesť“ (biblické číslo Antikrista).

Spomenutú techniku možno považovať za odpozorovanú zo starej satanistickej tradície, podľa ktorej sa

katolícke modlitby počas čiernych omší odriekali opačne, aby ich znesvätili a adresovali diablovi.

Príkladom tohto rituálu je platňa kapely Christian Death, Prayer, kde je nahraný Otčenáš opačne.

Samozrejme, keďže išlo o modlitbu adresovanú démonovi, vynechali z nej poslednú vetu – „Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.“ Satan by sa jej určite nepotešil.

Obrátené posolstvá predstavujú pokus realizovať malé ezoterické rituály prostredníctvom hudby. Nechýbajú však ani také rockové kapely, ktoré ich používajú ako formu na žartovanie alebo provokovanie.

K takým patrí Pink Floyd, ktorý do albumu The Wall zakomponoval vetu: „Blahoželáme ti! Práve si objavil tajné posolstvo. Prosíme ťa, pošli tvoju odpoveď starým Pink na smiešny statok Chalfont“.

Rozširujúci sa jav

Hoci problém skrytých posolstiev od začiatku vyvolával veľkú zvedavosť, nie je tým najdôležitejším prvkom. Najväčšie starosti spôsobuje v súčasnosti veľmi rozšírená satanistická rocková hudba.

V poslednom období v Taliansku vznikli obchody špecializované na tento druh hudby. Okrem platní a cédečiek tu predávajú aj knihy o satanizme a čiernej mágii. Napríklad obchod Demos v Neapole vo svojom katalógu ponúka na predaj kompletné dielo anglického okultistu Aleistera Crowleya.

Aj hudobná tlač sa správa podobne. Zaujímavým úkazom je taliansky časopis Grind Zone, špecializovaný na satanistické platne. Časopis vznikol ako experimentálny, neskôr sa transformoval na periodikum a dnes vychádza v španielskej a nemeckej jazykovej mutácii.

Neposledným prostriedkom na šírenie satanistického rocku je internet, kde možno nájsť početné stránky venované diablovi. Dokonca aj rasistická skupina Burzum alebo rúhavá Marduk majú vlastnú stránku s názvom rete delle reti“ (sieť sietí). Anton LaVey, zakladateľ americkej Satanovej cirkvi, má vlastnú internetovú sieť na propagovanie piesní inšpirovaných diablom.

Veľký reklamný spot pre diabla

Všetky vymenované skutočnosti zdrvujúcim spôsobom poukazujú na skutočnosť, ako sa jedna časť modernej hudby, a to bez najmenších pochybností, stala prostriedkom šírenia satanizmu medzi mládežou. Našťastie, nie každý rock prináša negatívne posolstvá.

Ale nemožno zamlčať, že niekto sa rozhodol využiť rockovú hudbu na presadzovanie (ne)kultúry okultizmu, smrti a beznádeje.

Satanovi obchodníci“ veľmi dobre vedia, že prostredníctvom platní, cédečiek a kaziet možno vstúpiť do sŕdc tisícok mladých ľudí na celom svete. Zamýšľajú sa nad tým, aký reklamný spot by mohol zaručiť podobnú úspešnosť na šírenie vlastného „výrobku“?

Posledné, hlučné potvrdenie tejto tézy predstavuje séria vysielaní, ktoré presadil satanista Efrem Del Gatto na televíznom kanáli s dosahom na celé Lazio – Magic TV – zameranom na hudobné programy (24 hodín denne). Del Gatto, zakladateľ jedného luciferského bratstva, je jednou z najznámejších postáv súčasného talianskeho satanizmu. Príznačné je, že na vystúpenie v televízii si vybral práve hudobné vysielanie.

CARLO CLIMATI

Z publikácie Religioni e sette nel mondo – Il satanismo contemporaneo preložila: Alena Piatrová

16 komentárov:

Unknown povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený autorom.
Unknown povedal(a)...

Jasne, ze aj hudba, napriek tomu, ze to je neskutocne nadherny Bozi dar, moze byt zneuzita a prevratena na ucely Vietekoho ako vsetko mozne (vratane modlitieb odzadu a prevratenych krizov), ale ten extrem hladat zlo v kazdej modernej hudbe... Specialne mi liezla na nervy utla brozurka Zwolinskeho (nejake polske cirkevne eso) "Rock - tytmicke sputavanie ducha". pocuvam najrozlicnejsiu hudbu, od klasiky a jazzu po nalesteny pop, ale mojou srdcovkou vzdy ostane rock, 60s, 70s, folkrock, poprock... skratka nieco s chytlavou napaditou melodiou a rytmom. pre mna za mna by interpreti mohli byt najtemnejsi satanisti a mozno by som si to ani nevsimol, alebo vsimol a napriek tomu ocenil nejaky originany hudobny napad... najvacsia skaza je pre mna v tom, ze davam hudbe v mojom zivote privelky priestor. aj na ukor Boha, napr. minam cas a peniaze. energiu. vyplnam si hlavu lahkou zabavou. v tom je riziko! ked niekto varuje pred Stairway to Heaven, alebo oznacuje Hotel California za satanisticku skladbu, ktora zmeni vase vnutro, je to na smiech. treba ho len polutovat, hoci by to bol aj knaz. venoval som sa dost Beatles ako aj obvineniam voci nim z protikrestanskych nazorov, a moj najtriezvejsi nazor, akeho som schopny, znie, ze na take prkotinky sa treba zvysoka vykaslat - oni nebolo ziadni antikristi, len hladajuci, ktori nedospeli k Pravde dost blizko, a nikto z nich satanistom nikdy nebol, (aj ked capli Crowleyho na obal Peppera, blazonkovia). alebo ste uz videli satanistu, ktory prezije ako jeden z najslavnejsich umelcov 40 rokov a nevyuzije svoju popularitu na propagaciu svojej veci, nikdy ho novinari neprichytia pri niecom nad ramec bezneho sposobu prace a zivota hviezdy, nikdy v texte ani len nespomenie nic protikrestanske, naopak, produkuje vesele a inteligentne tvorive piesne s posolstvom lasky (ktore mi vzdy zdvihnu naladu alebo pripadne obcas rozcitliveju)... a jedine, coho sa dopusti, je neuvazeny vyber prvku na obal platne, a hned je nebezpecne ho pocuvat! dali tam aj Marxa napr. a boli vari uprimni komunisti? s ich milionovymi kontami?? to dokazuje, ako dokladne a uprimne zvazovali kandidatov na svoju kolaz. hudobne to boli geniovia, a duchovne, ked sa pokusili hladat alternativu krestanstva, skusili to s transcendentalnou meditaciou v Indii. dajsamisvete! pocuval som ich intenzivne davno predtym, nez som sa obratil, takze asi az taky zavazny zly vplyv nemohli mat. spominany Zwolinski ma v spominanej knizocke register rizikovych kapiel a nenasli by ste jedinu slavnu skupinu z ery jeho mladosti, ktora by nebola na indexe, vratane Abby! Strom poznas o ovoci - tak neviem, su rovnako nebezpecne vymyvacky mozgov s brutalnym zvukom a agresivnym revom ako chytlave sprijemnovaky dna typu Dancing Queen?? a vrchol vsetkeho, podla tohto autora ani gospel nemoze byt rockovy, lebo uz samotny ten zaner je skryty diabol. ako som vravel, riziko je v tom, ze je to svetske rozptylovanie, ale inak radsej odlozme kladivo na carodejnice.

johny povedal(a)...

Nuz, tak pocuvam tuto muziku a nechapem, o com to tu trepete. To, ze temy o ktorych sa pojdenava v tejto muzike, su take ake su, ale clanok ako taky je ONICOM.... Proste, kto chce, veri tym nezmyslom a kto neveri, tak .... Proste, netreba brat vsetko vazne a .... ale taketo protirockove kecy zrejme pisu ludia, ktori sedia cele dni doma pri pocuvani trapneho radia Lumen atd... Zato gospel a podobne pseudokrestanske styly su tak nudne, ze si radsej vypocuje zvuk motorovej kosacky... Nuz, iny kraj, iny mrav, ale...poucovat o tom, co je dobre, co je zle, nema autor ani nikto hovorit... Milujem rockovu muziku, texty ma zvacsa nezaujimaju, ale hudba hej.. To znamena, ze som zly clovek???

Immaculata povedal(a)...

Pravda Bozia Vas oslobodi

Immaculata povedal(a)...

Vznik rockovej hudby a nazvu „ rock and roll“

HUDBA PEKLA


Aka hudba je teda pripustna pre krestana ktori chce ist v pravde ?
Nato odpoveda Dawid Wilkerson autor znamej knihy(Dika a kriz)
je to taka duchovna hudba pri ktorej mozem prijat Jezisa Krista v pisme svatom sa hovori ze mame Boha oslavovat duchovnymi piesnami zalmami a chvalospevmi (Efezanom 5-18) (Kol. 3-16 )
Teda hudbu nemame vyskrtnut u krestanskeho, zivota David spieval s harfou a citarou v knihe zjavenia sv. apostola Jana 14-3 sa hovori o nadhernom speve novej piesne ktoru sa nemohol nik naucit nikdo okrem vyvolenych
Mily priatel toto co čitas je pre teba možno šokom ale pokial si sa naozaj obratil od ducha tohto sveta potom mas co robit .

Ti potrebujes klud ticho na modlidbu ti potrebujes cas na citanie duchovnej literatúry zvlast zivotov svatych a zdravej literatury ktora ta povedie k zovotu z Jezisom a bude ta disponovat k duchovnemu studiu s pisma svateho.
Ti nebudes mat cas aby si utracal hodiny pocuvanim hudby ktora ta odvadza od reality a od pravdy ze mame Boha denne milovat a jemu sluzit

Zivot si ziada hrdinstvo a solu k obeti a kto ti ju dá ?
Nie tato hudba ale iba Jezis a nim zoslany duch svaty.
Tato hudba odvadza od skutocnej pravdy a vedie cloveka do ulici svojho egoistickeho sveta a snenia, pamataj ide o zivot a to o zivot vecny.
Nenechaj sa opajat alkoholom drogami necistoutou moralnou a duchovnou takzvanou modernou a inac necistou hudbou.
Pozri sa ako zili mnohe tieto idoly a hviezdy.
Medzi takzvanu hudbu nepatril len rock ale i hudba sfer, hudba new age, Jean M. Jarre, Vangelis , Kitaro, Enya, Queen, Beatles, Black sabath, Iron Maiden, atď.

Nie je prekvapenim ze niektory co zdanlivo prijali Jezisa za svojho Pana zriekli sa vsetkeho a nechali si iba

( HUDBU) A NAKONIEC DOPADLI ZLE.


Varujuci je pripad určitej skupiny v USA takzvané

„ JEŽIŠOVO HNUTIE “ vznik rockovej hudby a nazvu „ rock and roll“


Na zaciatku 50 rokov bol dis dzokej ALAN FREED medzi prvymi belochmi ktory sa zaoberali hudbou rythm and blues ktorá bola priamym predchodcom rock and rollu . Kompletný rodokmeň rock and rollu je woodoo - jazz –blues ( cize rock and roll)

Rock amd roll je akymsi spojenym medzi RHYTHM AND BLUES A COUNTRY AND WESTERN .ALAN FREED
bol jeden z prvych belochov ktory hrali túto kombináciu v rozhlasom programe a bol zmeteny ako ju pomenovat – pretoze jasne potreboval nove meno.


Dostal v odpoved deti a mladeze bizardne navrhy - preto sa ju rozhodol pomenovat podla výrazu používanom v černošskom ghete : PRE PREDMANZELSKY SEX NA ZADNOM SEDALE AUTA.
A NAZOV ROCK AND ROLL BOL PRIJATY.


David Tame ( neveriací autor ) vo svojej knihe tajná sila hudby hovorí o podstatnom faktore rock and rollu ktorým kde filozofickým základom je hedonizmus a anarchia.
KRESTANSKÝ ROCK JE DCÉROU SVETSKÉHO ROCKU.

Niektorí sa snažia pokrenštancit démocku hudbu aby tak oslovilo mládych :

HOVORIA: Nato aby sme ich oslovili musime hovorit ich jazykom.
Ale ak ích získali prečo ich získali ?


Môžeme prekrentancit alkohol tým ze na flašu napíšeme niečo z evanjelia? Krestania to majú snád kupovat a predavat a ponukat aby tym získali opilcov a bezdomovcov pre Jezisa ?Ani dobre pohnutky neosopravedlnuju nebiblicke a zle metody. Charizmatik Dawid Wilkerson vo svojej knihe
„ PRILOZ TRUBKU K USTAM „ hovorí : jednym z dovodov preco bol odnaty duch Bozi z Jezisovho hnutia ( DUCHOVNE PREBUDENIE ) medzi takzvanymi HYPPIES prelome 60 -70 rokov bolo to ze sa NEDOKÁZALI VZDAT A ZRIEKNUT STAREJ HUDBY.


Zriekli sa marihuany, heroinu, alkoholu, promiskuitneho sexu a dokonca sa vzdali aj perverzneho zivotneho stylu

„ ALE ODMIETLY VZDAT SA MILOVANEHO ROCKU „


HOVORIM VAM, ŽE TÁTO ZÁVISTLOSŤ NA HUDBE JE ŤAŽŠIA AKO ZÁVISTLOSŤ NA DROGÁCH ALEBO NIKOTINE.


JE TO NAJVACSIA MASOVÁ ZAVISTLOST V NOVODOBEJ SVETOVEJ HISTORII.
Toto hovorí David Wilkerson


Rockova hudba pouzivana a predvadzana v krestanskych kruhoch je rovnakeho satanskeho semena ako PUNK , HEAVY METAL, A INE DIABOLSKE KONCERTY.

E. VICKERNING, uvadza medzi znakom hudby ktora ma oslavovat Boha medzi inym toto : Nemala by prispievat k pokusaniu ci zvadzaniu novych alebo slabych veriacich.

HUDBU KTORA PRIPOMINA NOVOOBRATENYM LUDOM ICH STARY ZIVOTNY STYL V HRIECHU TREBA ZAVRHNUT !!!
---------------------------------
VIAC TU
http://www.mariaem.ic.cz/zrodrockovejhudbywilkerson.html
---------------------------------
http://www.mariaem.ic.cz
--------------------------------
POCUVAJ O HUDBE
---------------
http://www.mariaem.ic.cz/Vplyvmedilnejmanipulacienapodvedomie/Vplyvmedilnejmanipulacienapodvedomie.htm
--------------------------------
SVEDEVTVO ESORCISTU
--------------------
http://exorcizmus.ic.cz/exorcista%20pater%20kodet/KAZEN%20EXORCISTU%20PATER%20KODET.mp3

http://exorcizmus.ic.cz/

NEMILUJTE SVET ANI VECI VO SVETE
http://mariaem.php5.cz/

Unknown povedal(a)...

Naozaj teda tento clanok ma dostal. Ked som ho citala povedala som ludom okolo seba ze za chilku asi dostanem infarkt, nechmi zavolaju zachranku. Kecy o tom aka rockova hudba zla a protikrestanska som uz pocula az az. Od toho, ze AC/DC su antikristi az po to ze v KISSackych pesnickach prehratych odzadu sa spieva I love Antikrist...
Ale ze to Beatles su satanisti je uz naozaj vrchol! Ze John Lennon, clovek ktory patri k tym, ktory v dejinach ludstva najviac bojovali za mier, clovek ktory uctieval zeny akostvorenia, lasku a mier, clovek ktory nespieva a nerozosiela nic ine ako lasku, mier a pokoj, tak ked si o nom niekto dovoli povedat ze je satanista, tak ten clovek by naozaj mal vyhladat odbornu pomoc. Zato ze dali na album popri tridsiatich dalsich osobnostiach nejakeho cloveka, ktoreho pokladaju za zakladatela satanizmu su urcite hned satanisti...
O niektorych kapelach typu Mayhem a podobne je mozno mozne hovorit o satanizme, ale aj tu ide o uhol pohladu. Naozaj ked tieto kapely spievaju o satanovi sa ho snazia uctievat? alebo sa snazia iba uputat pozornost?
Ale to ze tak autor oznacil Beatles, a dalej v podstate aj vsetky styly ktore z Big Beatu a Beatles vychadzaju (hard rock, heavy metal...) to by potom uplne vsetky dnesne kapely museli byt satanisti... od metalu, punku a rocku cez pop, az po hip hop, rap a rnb, lebo uplne vsetky tieto styly sa vyvinuli z big beatu a keby tu neboli beatles ktory spravili velku dieru do historie hudby tak by tu ani tieto vsetky styly neboli. A to teda podla autora znamena ze vsetky dnesne hudobne styly su satanisticke pretoze maju korene v Beatles - satanistoch????? Takze naozaj radsej podme pocuvat zvuk kosacky aby sme boli cisty krestania...

demron povedal(a)...

Tento človek čo napísal tento článok bude zrejme asi blázon!!! Nech radšej napíše článok o tom ako cirkev prala peniaze vo Vatikánskej Banke alebo ako upalovali nevinné ženy obvinené z bosoráctva. + k tomu môže napísať o zneužívaní detí ktoré majú na svedomí. Ak je toto pre Boha správne tak som potom Statanista ako remeň

mk povedal(a)...

Tvoj komentár hovorí sám za seba. Na Cirkev si niektorí radi vymýšľajú kadejaké zlé veci.

Dana povedal(a)...

Pekný deň, chystám sa písať diplomovku ohľadom hudby a jej vplyvu na človeka, niečo s podprahovým ovplyvňovaním podvedomia prostredníctvom hudby..mám však na túto tému len málo literatúry.bola by som veľmi vďačná, ak by ste mi mohli poslať nejaké tipy alebo názvy autorov a kníh, z ktorých by som mohla čerpať na môj mail: dana.prostejovska@gmail.com . Ďakujem za Vašu ochotu a čas :)

Dana povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený autorom.
Billy Hendrix povedal(a)...

Drahí moji. Tento článok ma hlboko sklamal. Je to len kydanie na kapely, ktoré niečo dokázali. Pointa black metalu je satanizmus a ak sa to niekomu nepáči, nech to nepočúva. Na to predsa vymysleli tie nálepky 'škodlivý obsah', nie? Po vete, že Suicide solution má skryté posolstvo, som článok prestala čítať. pretože podprahové správy sa nedajú do skladieb dostať, a ak áno, sú nezrozumiteľné. Je to niečo ako 'čo oko nevidí, to srdce nebolí', ibaže s ušami. Mám chuť vykrútiť krk človeku, čo písal tento článok, pretože sa v rockovej hudbe vôbec nevyzná. Ako môže o Led Zeppelin nikto povedať, že sú satanisti ?! Veď to je choré! Veď koľko je kresťanských metalových kapiel? HB, Skillet, death metaloví Haste the day, P.O.D., Anberlin, ... Dokonca aj U2 sú kresťania!!! Modlitby odzadu? Nebuďte smiešny. Autor satanistickej biblie káže učňom počúvať vážnu hudbu. Paganini sa sám priznal k tomu, že podpísal zmluvu s diablom. Marilyn Manson bol učeň autora satanistickej biblie, ale chcel miešať metal so satanizmom, tak ho vyhodil zo spoločenstva! Tak prestaňte trepať hovadiny a najprv sa trochu informujte!! Už ma to sere jak všetci len kydajú a pritom o tom hovno vedia!! A black metal vznikol preto, lebo do Škandinávie násilím dotiahli kresťanstvo a mladí chceli protestovať. Každý má právo veriť, v čo chce a ak niekto verí v satana, musí veriť aj v Boha, lenže ho nenávidí... Niektorí si myslia že satan a boh je jedna a tá istá osoba. A pozrite sa, čo robí cirkev. Má miliónové kontá, no na kostoly a školy nedá ani cent. A čo prenasledovanie bosoriek, križiacke výpravy, pedofília u kňazov... Výber peňazí za spovede u evanjelikov, za návštevu kostola... Pápež sedí na zlatom tróne a nám hovorí, že sa máme deliť... Čo je potom choré? Veď ani Ježiš si nebol istý, či je boží syn, a aj tak sa zaňho označoval... Kde sú potom naše istoty? Dá sa cirkvi veriť? A doom? Doom je o niečom úplne inom, rovnako ako grind. To že satanista sa ho snaží hrať, neznamená, že je celý žáner satanistický. To je akoby niekto povedal, že je zlý nôž, pretože ním niekto niekoho zavraždil. Čím by sme si natierali chleba? Drahý autor, zamysli sa nad sebou. Pokoj s tebou.

vera povedal(a)...

Taký istý článok sa dá napísať o všetkých žánroch hudby, a keď človek verí v Boha, v Ježiša, v anjeloch..., prečo neveriť aj v Satana? Všetci sme bytosti tohto vesmíru a ilúzie. :D

Laura K. povedal(a)...

Myslím že ste niektorý tomuto nepochopili ako sa človek upisuje Bohu tak sa môže upísať diablovi nemyslite si že náš svet je len krásna rozprávočka máme pred tým akoby zahmlené oči nechápem čomu nechcete veriť viete ono to nie je len to pekné a je to pravda :(

Laura K. povedal(a)...

Myslím že ste niektorý tomuto nepochopili ako sa človek upisuje Bohu tak sa môže upísať diablovi nemyslite si že náš svet je len krásna rozprávočka máme pred tým akoby zahmlené oči nechápem čomu nechcete veriť viete ono to nie je len to pekné a je to pravda :(

Unknown povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený autorom.
Unknown povedal(a)...

Aby někdo spáchal zločin pod vlivem (jakékoliv) hudby, musí být narušený už předtím, případně je to snadno ovlivnitelný jedinec, který není schopen vlastního úsudku. Za to ovšem hudba nemůže. To by pak nesměla být vydána ani Bible, aby někoho nenapadlo napodobovat zlé skutky v ní uvedené. Když na to přijde, jsem schopna poslouchat black metal celé hodiny, vím, o čem se zpívá, některé texty jsou samá sebevražda a podobně, ale nikdy mě nenapadlo, že bych to mohla zkusit. Často ani interpret nemyslí vážně, o čem zpívá, buď je to metafora, texty o lidských činech v minulosti, další podobné věci, někdo se chce "vyřvat" z deprese, aby to, o čem hraje, nemusel opravdu udělat, a nebo je to forma zábavy, rebélie, šťourání se v nechutnostech, jen tak, "bude prdel". Ač je to samozřejmě pro mnohé nepochopitelné, není za tím jakékoliv nabádání lidí k vraždám a vypalování kostelů. A pokud ano, o té kapele se to většinou ví a já takové, pokud vím, neposlouchám. (Mayhem jsou kontroverzní, nebo alespoň byli, ale to je spíš tím, že někteří členové byli prostě psycho, a o zbytek se postarala ta rebélie.) Některé "moje" kapely jsou opravdu satanistické, ale ne zločinci a k zločinu nevybízí (ať už si křesťan myslí, co chce, jeho nesouhlas je pochopitelný, ne však objektivní) a mnozí metalisti se prohlašují za pohany (stejný případ). Zbytek jsou ateisté, židé, křesťani a někdy muslimové, co neberou svět tak vážně. Ono se to někdy nedá.